Η εταιρεία είναι μονομπρόσωπη, με μοναδικό εταίρο τον Σπανό Θωμά - Δημήτριο Του Χρήστου.
Δραστηριοποιείται χονδρεμπορικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.spanos.supply.
Ιδρύθηκε διά της υπ' αριθμόν 31981/03-04-2003 συμβολαιογραφικής πράξης, καταστατικό σύστασης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με κεφάλαιο 18.000 €, του συμβολαιογράφου κυρίου Γεωργίου Ροδίτη.
Δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2984/15-04-2003 ΦΕΚ, φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Βεβαιώθηκε η έναρξη των εργασιών της διά της υπ' αριθμόν 1076/01-09-2004 δήλωσης, στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. διά του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6604/Β3/1-1 την 17/07/2013 και έλαβε αριθμό 72977520000.
Η εταιρεία ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ είναι η συνέχεια μιας μακροχρόνιας μοναχικής   ''ζυμωμένης''   εμπορικής πορείας του νεότερου της οικογένειας Του Χρήστου και Της Παναγιώτας Σπανού.
Η δημιουργία των μεγάλων αλυσίδων στο χώρο του εμπορίου, έπληξε όλα τα μικρά εμπορικά καταστήματα στη χώρα και φυσικά και στον τόπο μας, τα οποία τροφοδοτούσε, με συνέπεια οι εμπορικές του δραστηριότητες να πληγούν.
Όμως η επιμονή του και η θέληση του να δημιουργήσει ένα δίκτυο διανομής στη Ρόδο και ευρύτερα στη Δωδεκάνησο, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας του έστρεψαν από νωρίς το βλέμμα στο διαδικτυακό εμπόριο.
Σιγά – σιγά με τη εξοικείωση των επιχειρήσεων στις διαδικτυακές συναλλαγές ευελπιστεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο διανομής, σταυροδρόμι όλων των μεγάλων οίκων, των επώνυμων προϊόντων, των παραγωγικών μονάδων, των επαγγελματιών και των καταναλωτικών επιχειρήσεων.
Ένα εμπορικό και διαμετακομιστικό διαδικτυακό σταυροδρόμι, με κύριο πεδίο δράσης τη Δωδεκάνησο.

Tplano

 Συνεχίζεται...